Контакт

evropa92 Печатница Европа 92 ДООЕЛ   evropa92 Канцеларија Скопје
evropa92 ул. Крижевска бр.52 П.Ф. 72,
2300 Кочани, Македонија
  evropa92 ул.Кузман Јосифовски Питу 24/1/5,
1000 Скопје, Македонија
evropa92 +389 33 271 444   evropa92 +389 2 2461 820
evropa92 +389 33 279 350   evropa92 +389 2 2461 739
evropa92 evropamk@t-home.mk   evropa92 evropask@t-home.mk
evropa92 Генeрален Менаџер
Влатко Димитровски
  evropa92 Менаџер на производство
Елица Димитровска
evropa92 +389 33 279 344   evropa92 +389 33 279 345
evropa92 vdimitrovski@t-home.mk   evropa92 komercija@evropa92.com.mk

 

Прашалник за искуство и сугестии на корисниците:


Фирма:

Име:

Телефон:

Е-пошта:


1.Дали прв пат ја посетувате веб страницата на Европа92?
Да
Не


Ако одговоривте да, каков е вашиот впечаток во однос на транспарентноста на информациите и што би требало да се додаде или промени?


Ако не, како дојдовте до информација за печатница Европа92?

Интернет

Весници

Реклама

Телевизија

Бизнис партнери

Друго


2.Дали сте запознаени/информирани со услугите и можностите што ги нуди печатница Европа92?
Да
Не


3.Дали имате потреба од услуги што мислите дека се надвор од можностите и капацитетите на печатница Европа92?
Да
Не


Ако да, ве молиме истите да ги наведете:


4.Дали досега сте ги користеле услугите на печатница Европа92?
Да
Не


Ако да, како сте задоволни во однос на услугата и квалитетот на производите?


Забелешка или сугестија од ваша страна, а со цел подобрување на нашите услуги:View Larger Map

>> Прашалник за искуство и сугестии

Коментари, критики, прашања:

Име

Презиме

Компанија

Телефон

Ваша Е-пошта

Наслов

Порака