Награди

Плакета Стопанска Комора Плакета Стопанска Комора
Награда Службен весник Награда Службен весник
Награда БИД Награда БИД
Награда Франкфурт Награда Франкфурт
Бренд на годината Бренд на годината
Награда WeBSEFF Награда WeBSEFF