Опременост

Дизајн и подготовкаПечатењеДоработкаТранспорт

ПЕЧАТЕЊЕ

ротaциона машина за печатење (8 стр. А4 во боја)KOMORI SYSTEM 20

ротaциона машина за печатење (16 стр. А4 во боја)NEBIOLO TARGET

ротaциона машина за печатење (80 стр. А4 во 1 боја)HEIDELBERG HARRIS MERCURY

ротaциона машина за печатење (48 стр. А4 во 1 боја)ROCKWELL GOSS COMUNITY

машина за печатење листови (Б1 лист во 4 бои)KBA RAPIDA 105

машина за печатење листови (Б2 лист во 4 бои)KOMORI LITHRONE

професионална дигитална машина за печатење (А3+ формат, 330x485mm)RICOH PRO C901

машина за печатење листови (Б2 лист во 2 бои)KOMORI SPRINT

машина за печатење листови (Б2 лист во 2 бои)HEIDELBERG SORM

машина за печатење листови (A2 лист во 1 боja)HEIDELBERG KORD

машина за печатење листови (А3 лист во 2 бои)HEIDELBERG GTO

машина за печатење листови (A3 лист во 1 боja)RAINBOW 47A