Опременост

Дизајн и подготовкаПечатењеДоработкаТранспорт

ДОРАБОТКА

целосна линија за топло лепење (16 станици за уфрлање и лепење)EHLERMAN

машина за собирање, шиење и сечење (10 станици)MULLER MARTINI PRIMA

машина за собирање, шиење и сечење (8 станици)MULLER MARTINI 335

машина за виткање Б1 форматSTAHL KC78/4

машина за виткање Б2 форматSTAHL KC56/6

машина за виткање Б1 форматMBO K74/6

машина за виткање Б2 форматMBO T535E/4

машина за виткање Б2 форматBREHMER K56/1

нож за сечење хартијаPOLAR

нож за сечење хартијаADAST MAXIMA

нож за сечење хартијаWOHLENBERG PRO TEC 115

машина за пластифицирање (Б1 формат)GUANG MING SFML-920

машина за шиење со конецMULLER MARTINI

машина за пакување во фолијаITALDIBIPACK