НАШАТА ВИЗИЈА, ПАТ ВО ИДНИНАТА

  • Повеќе од 20 години искуство.
  • 6445 метри квадратни производствено – административен простор.
  • 120 вработени и високо квалификуван менаџерски тим.
  • Иновативност, флексибилност, прецизност, посветеност.

повеќе