Contact

evropa92 Print house Evropa 92 Dooel   evropa92 Office in Skopje
evropa92 str. Krizevska 52 P.F. 72,
2300 Kochani, Macedonia
  evropa92 str. Kuzman Josifovski Pitu No. 24/1/5,
1000 Skopje, Macedonia
evropa92 +389 33 271 444   evropa92 +389 2 2461 820
evropa92 +389 33 279 350   evropa92 +389 2 2461 739
evropa92 evropamk@t-home.mk   evropa92 evropask@t-home.mk
evropa92 General manager
Vlatko Dimitrovski
  evropa92 Production Manager
Еlica Dimitrovska
evropa92 +389 33 279 344   evropa92 +389 33 279 345
evropa92 vdimitrovski@t-home.mk   evropa92 komercija@evropa92.com.mk

 

Pyetësor për eksperiencë dhe sugjerime të përdoruesve:


Firma:

Emri:

Telefon:

Е-postë:


1.A e vizitoni për herë të parë web faqen e Evropa 92?
Po
Jo


Nëse u përgjigjet me po, cila është përshtypje juaj në lidhje me transparencën e informatave dhe çka duhet të shtohet ose ndryshohet?


Nëse jo, në çfarë mënyre u informuat për shtypshkronjën Evropa 92?

Internet

Gazeta

Reklama

Televizion

Biznis partner

Tjetër


2.A jeni të informuar me shërbimet dhe mundësitë që i ofron shtypshkronja Evropa 92?
Po
Jo


3.A keni nevojë për shërbime për të cilat mendoni që janë jashtë mundësive dhe kapacitetit të shtypshkronjës Evropa 92?
Po
Jo


Nëse po, ju lutemi ti numëroni të njejtat:


4.A i keni përdorur deri më tani shërbimet e shtypshkronjës Evropa 92?
Po
Jo


Nëse po, sa jeni të kënaqur në lidhje me shërbimin dhe kualitetin e prodhimeve?


Vërejtje ose sugjerime nga ana juaj, e me qëllim ti përmirësojmë shërbimet tona:View Larger Map

>> Pyetësor për eksperiencë dhe sugjerime të përdoruesve

Komentet, kritikat, pyetjet:

Emri

Mbiemri

Kompania

Telefon

E-posta juaj

Titulli

Mesazhi