Përkrahje

DownloadFTP upload

Njesitë e ndryshme si skaneri, monitori, pronteri si dhe asgjesuesit profesional, më pak apo më shumë mënyra të ndryshme e paraqesin ngjyrën. Që të mundet nga këto të dhëna të të fitohen rezultatet e parashikuara, është e domësdoshme që të bëhet një kalibrim, ose përshtatje dhe përputhshmëri të komponentave të përbërjes, ashtu që paraqitja e fotografisë në monitor në masë sa më të madhe ti përgjigjet përshkrimit të saj ose shtypit me ngjyrë.

Dy lloje të kalibrimeve luajnë rol të rëndësishëm në parashikimin e rezultateve të përpunimit të imazheve: kalibrimi i monitorit dhe i ashtuquajturi kalibrim i sistemit, më konkret përputhshmërinë e parametrave të cilit ndikojn në shëndrimin e imazhit prej gjendjes RGB në CMUK.

Në lidhjet në vijim mund ti merni fotografit të cilat do të ju ndihmojnë gjatë kalibrimit të monitorëve.