Спецификација: ПликовиНАРАЧАТЕЛ

Фирма:

Име и презиме на нарачателот:

Телефон:

Е-пошта:

ПРОИЗВОД

Име на производот:

Тираж:

Дополнителен тираж:

Тип:

Формат(mm):

Плик:

Печат (број на бои):

ПАКУВАЊЕ И ИСПОРАКА

Пакување во пакети по броја

Рок на испорака денови од одобрување на порачката

Забелешка