Спецификација: Блоковска стокаНАРАЧАТЕЛ

Фирма:

Име и презиме на нарачателот:

Телефон:

Е-пошта:

ПРОИЗВОД

Име на производот:

Тираж (кочани):

Обем:

Финален формат:
или друг формат:

Ориентација на форматот: Исправен Легнат

При изработката на кочаните се подразбира перфорација, корица од натрон, NCR самокопирна хартија, кламер и лајмување на листовите

Нумерација

Печат (број на бои):

ПАКУВАЊЕ И ИСПОРАКА

Пакување во пакети по броја

Рок на испорака денови од одобрување на порачката

Забелешка