Спецификација: Книги со броширан (мек) повезНАРАЧАТЕЛ

Фирма:

Име и презиме на нарачателот:

Телефон:

Е-пошта:

ПРОИЗВОД

Име на производот:

Тираж:

Дополнителен тираж:

Обем на корица:

Обем на страни внатрешен дел:

Краен формат (mm):
или друг формат:

Ориентација на форматот: Исправен Легнат

ПОДГОТОВКА

Испратената подготовка мора да биде минимално +3mm поголема од сите страни поради конечното обрежување

Подготовка на нарачателот Подготовката ја изработува печатницата

КОРИЦА

Вид на хартија за корица:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

Заштитен лак:

ВНАТРЕШЕН ДЕЛ

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

Заштитен лак:

ДОРАБОТКА

Поврзување:

Пластифицирање(корица):

UV Лакирање(корица):

Штанцање

Златопечат(корица)

Брегување(корица)

ПАКУВАЊЕ И ИСПОРАКА

Пакување во пакети по броја

Рок на испорака денови од одобрување на порачката

Забелешка