Спецификација: Книги со тврд повезНАРАЧАТЕЛ

Фирма:

Име и презиме на нарачателот:

Телефон:

Е-пошта:

ПРОИЗВОД

Име на производот:

Тираж:

Дополнителен тираж:

Обем на страни внатрешен дел:

Краен формат (mm):
или друг формат:

Ориентација на форматот: Исправен Легнат

ПОДГОТОВКА

Испратената подготовка мора да биде минимално +3mm поголема од сите страни поради конечното обрежување

Подготовка на нарачателот Подготовката ја изработува печатницата

ВНАТРЕШЕН ДЕЛ

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

Заштитен лак:

ФОРЗЕЦ

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

КОРИЦА

Вид на хартија за корица:

Граматура:

Боја на платно:

Печат (број на бои):

Пластифицирање:

Дебелина на лепенка:

UV Лакирање

Златопечат

Брегување

ЗАШТИТЕН ОМОТ

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои):

Заштитен лак:

Пластифицирање:

Штанцање

UV Лакирање

Златопечат

Брегување

ДОРАБОТКА

Поврзување:

Грб на книгата(Рикан):

Боја на показната врвца

ПАКУВАЊЕ И ИСПОРАКА

Пакување во пакети по броја

Рок на испорака денови од одобрување на порачката

Забелешка