Спецификација: Папки, Рекламни кесиња, Омоти за CD, Хенгери, Знаменца и слично.

НАРАЧАТЕЛ

Фирма:

Име и презиме на нарачателот:

Телефон:

Е-пошта:

ПРОИЗВОД

Име на производот:

Тираж:

Дополнителен тираж:

Обем:

Формат (a x b):

Ориентација на форматот: Исправен Легнат

Кеса:

ПОДГОТОВКА

Испратената подготовка мора да биде минимално +3mm поголема од сите страни поради конечното обрежување

Подготовка на нарачателот Подготовката ја изработува печатницата

ХАРТИЈА

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

Заштитен лак:

ДОРАБОТКА

Пластифицирање:

UV Лакирање:

Каширање:

Штанцање

Златопечат

Брегување

Врвца Боја

ПАКУВАЊЕ И ИСПОРАКА

Пакување во пакети по броја

Рок на испорака денови од одобрување на порачката

Забелешка