Спецификација: Столно календарче со спиралаНАРАЧАТЕЛ

Фирма:

Име и презиме на нарачателот:

Телефон:

Е-пошта:

ПРОИЗВОД

Име на производот:

Тираж:

Дополнителен тираж:

Обем:

Обем на листови:

ПОДГОТОВКА

Испратената подготовка мора да биде минимално +3mm поголема од сите страни поради конечното обрежување

Подготовка на нарачателот Подготовката ја изработува печатницата

Поврзување:

ПОДЛОГА

Формат (mm)(a x b):

Ориентација на форматот: Исправен Легнат

ХАРТИЈА ЗА ПОДЛОГА

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

Заштитен лак:

ЛИСТОВИ

Формат (mm)(a x b):

Ориентација на форматот: Исправен Легнат

ХАРТИЈА ЗА ЛИСТОВИ

Вид на хартија:

Граматура:

Печат (број на бои - напред):

Печат (број на бои - назад):

Лак:

Боја на спирала:

ДОРАБОТКА

Пластифицирање:

Каширање:

UV Лакирање

Штанцање

Златопечат

Брегување

ПАКУВАЊЕ И ИСПОРАКА

Пакување во пакети по броја

Рок на испорака денови од одобрување на порачката

Забелешка