Skip to content

ISO сертификати Доказ за квалитетот во работењето на печатницата EВРОПА 92 се и добиените ИСО сертификати. Кога зборуваме за квалитет, не мислиме само на изработка на квалитетен производ, туку на квалитет на услугата во целост. Односот со коминтентите и добавувачите, грижа за безбедноста и здравјето на вработените, заштита на информациите, грижа за околината, следење и почитување на законската регулатива...

ISO9001
FSC
ISO14001
iso45001
ISO20001
iso27001