Skip to content

Што нудиме

Побарај понуда за твојот производ

Опременост

 • Дизајн и подготовка

  FiberNet, FTP Serverкомуникација со клиентите
  DELL Precision T5820графички работни станици
  CISCO UCS C220M4, IBM System X 3400 M3, DELL Power Edge R440сервери
  SOFOS XG125firewall заштита
  EPSON SureColor P5000печатачи за пробен отпечаток
  EFI Fiery XFсофтвер за пробен отпечаток
  X-Rite i1i0, EPSON SpectroProofer ILS30опрема за изработка на ICC профили
  LÜSCHER XPOSE 130, XPOSE 230ласерски осветлувач за плочи
  MICROTEK ScanMaker i900плочест скенер
  Glunz&Jensen GECKO +85Т, SUPERLUCK SL-120H, TechnoGrafica TPP850машина за развирање офсетни плочи (класични и термални)
  Grapho Metronic, X-Rite IntelliTrax, X-Rite EasyTraxавтоматски денситометар (спектрофотометар) за печатарски машини

ISO сертификати Доказ за квалитетот во работењето на печатницата EВРОПА 92 се и добиените ИСО сертификати. Кога зборуваме за квалитет, не мислиме само на изработка на квалитетен производ, туку на квалитет на услугата во целост. Односот со коминтентите и добавувачите, грижа за безбедноста и здравјето на вработените, заштита на информациите, грижа за околината, следење и почитување на законската регулатива...

ISO9001
FSC
ISO14001
iso45001
ISO20001
iso27001
Побарај Понуда
Request an offer
Kërkoni një ofertë
Ζητήστε προσφορά
pobarajponuda