Поддршка

Упатство за изработка на PDF фајлови

За квалитетен отпечаток потребно е PDF фајловите што ги праќате за печатење да бидат изработени во согласност со одредени техничките параметри.

Во ова упатство се дадени насоки до кои треба да се придржувате при изработка на PDF фајлови за печатење.

Помошни Алатки

Превземете ги од овој линк штанц формите од ЕВРОПА 92

Штанц форми

Превземете ги од овој линк штанц формите од ЕВРОПА 92
Додаток за Distiller со потребните параметри за изработка

Distiler

Додаток за Distiller со потребните параметри за изработка
Preflight profile за ADOBE Acrobat со поставени параметри
за проверка на PDF фајловите

Acrobat

Preflight profile за ADOBE Acrobat со поставени параметри за проверка на PDF фајловите

Форма за испраќање на фајлови за печатење

Политики за квалитет и безбедност

Клиенти

 • zito
 • zegin
 • zan-mitrev
 • vero
 • tinex
 • sava
 • rade
 • prima
 • nlb
 • merkur
 • kit-go
 • kam
 • ckb-ad-sk
 • granit
 • ading
 • astibo
 • a1
 • mebel-vi
 • Alkaloid
 • Neptun
 • triglav

Сертификати

 • 3989
 • ISO 9001-1
 • ISO 14001-1
 • ISO 18001-1
 • ISO 20000-1-1
 • ISO 27001-1