Skip to content

Поддршка

Упатство за изработка на PDF фајлови

За квалитетен отпечаток потребно е PDF фајловите што ги праќате за печатење да бидат изработени во согласност со одредени техничките параметри. <br><br>Во ова упатство се дадени насоки до кои треба да се придржувате при изработка на PDF фајлови за печатење.

Поддршка

Помошни Алатки

Превземете ги од овој линк штанц формите од ЕВРОПА 92

Штанц форми

Превземете ги од овој линк штанц формите од ЕВРОПА 92
Додаток за Distiller со потребните параметри за изработка

Distiler

Додаток за Distiller со потребните параметри за изработка
Preflight profile за ADOBE Acrobat со поставени параметри за проверка на PDF фајловите

Acrobat

Preflight profile за ADOBE Acrobat со поставени параметри за проверка на PDF фајловите

Форма за испраќање на фајлови за печатење

  • Max. file size: 20 MB.

Политики за квалитет и безбедност

ISO сертификати Доказ за квалитетот во работењето на печатницата EВРОПА 92 се и добиените ИСО сертификати. Кога зборуваме за квалитет, не мислиме само на изработка на квалитетен производ, туку на квалитет на услугата во целост. Односот со коминтентите и добавувачите, грижа за безбедноста и здравјето на вработените, заштита на информациите, грижа за околината, следење и почитување на законската регулатива...

ISO9001
FSC
ISO14001
iso45001
ISO20001
iso27001
Побарај Понуда
Request an offer
Kërkoni një ofertë
Ζητήστε προσφορά
pobarajponuda