Skip to content

Përkrahje

Udhëzime për bërjen e skedarëve PDF

Për shtypjen cilësore, skedarët PDF që dërgoni për shtyp duhet të bëhen në përputhje me disa parametra teknikë. Në këtë udhëzim janë disa drejtime që duhet të ndiqni kur krijoni skedarë printues PDF.

Mbështetje

Vegla ndihmëse

Shkarkoni nga ky link format për shtancim nga EVROPA 92

Format Shtanc

Shkarkoni nga ky link format për shtancim nga EVROPA 92
Aksesori distilues me parametrat e nevojshëm të prodhimit

Distiler

Aksesori distilues me parametrat e nevojshëm të prodhimit
Profili i Parathënies për ADOBE Acrobat me parametra të caktuar për kontrollimin e skedarëve në PDF

Acrobat

Profili i Parathënies për ADOBE Acrobat me parametra të caktuar për kontrollimin e skedarëve në PDF

Formulari për dërgimin e materialeve për shtypje

Contact Us

  • Max. file size: 20 MB.

Politikat e kualitetit dhe të sigurisë

Certifikata ISO Dëshmi për cilësinë në funksionimin e shtypshkronjës EVROPA 92 janë certifikatat e fituara ISO. Kur flasim për cilësinë, nënkuptojmë jo vetëm prodhimin e një produkti cilësor, por cilësinë e shërbimit në tërësi. Marrëdhënia me klientët dhe furnizuesit, kujdesi për sigurinë dhe shëndetin e punonjësve, mbrojtja e informacionit, kujdesi për mjedisin, ndjekja dhe respektimi i rregullativës ligjore...

ISO9001
FSC
ISO14001
iso45001
ISO20001
iso27001
Побарај Понуда
Request an offer
Kërkoni një ofertë
Ζητήστε προσφορά
pobarajponuda