Skip to content

Përkrahje

Udhëzime për bërjen e skedarëve PDF

Për shtypjen cilësore, skedarët PDF që dërgoni për shtyp duhet të bëhen në përputhje me disa parametra teknikë.

Në këtë udhëzim janë disa drejtime që duhet të ndiqni kur krijoni skedarë printues PDF.

Vegla ndihmëse

Shkarkoni nga ky link format për shtancim nga EVROPA 92

Format Shtanc

Shkarkoni nga ky link format për shtancim nga EVROPA 92
Aksesori distilues me parametrat e nevojshëm të prodhimit

Distiler

Aksesori distilues me parametrat e nevojshëm të prodhimit
Profili i Parathënies për ADOBE Acrobat me parametra të caktuar për kontrollimin e skedarëve në PDF

Acrobat

Profili i Parathënies për ADOBE Acrobat me parametra të caktuar për kontrollimin e skedarëve në PDF

Formulari për dërgimin e materialeve për shtypje

  • Max. file size: 2 MB.

Politikat e kualitetit dhe të sigurisë

Klientët

Çertifikata