Kontakt

Komente, kritika, pyetje


Njoftohuni me ekipin

Ekipi i Evropës 92 është këtu për t’ju ndihmuar në të gjitha nevojat tuaja për shtypje. Ne ofrojmë një paketë të plotë shërbimesh për shtypjen, përfundimin dhe shpërndarjen e materialeve tuaja.

Menaxher i përgjithshëm

 389 33 279 344	
vlatko.dimitrovski@evropa92.com.mk

Vlatko Dimitrovski

Menaxher i prodhimit

 389 33 279 345
elica.dimitrovska@evropa92.com.mk

Elica Dimitrovska

Asistent i menaxherit

 389 70 354 702
komercija@evropa92.com.mk

Blaagojco Mitevski

Kreu i departamentit për përgatitjen dhe instalimin

 389 76 348 104
podgotovka@evropa92.com.mk

Vesna Dimitrova

  • CLIENT SATISFACTION MEASUREMENT QUESTIONAIRE

  • PLEASE BE REALISTIC AND OBJECTIVE, IT IS OF BOTH SIDES BEST INTEREST!

    Questions:
    Level of Customer Satisfaction (1 – unsatisfied; 5 - satisfied)