Контакт

Коментари, критики, прашања:

 • Печатница Европа 92 ДООЕЛ
 • ул. Крижевска бр.52 П.Ф. 72, 2300 Кочани, Македонија
 • +389 33 271 444
 • +389 33 279 350
 • [email protected]
 • Канцеларија Скопје
 • ул.Кузман Јосифовски Питу 24/1/5, 1000 Скопје, Македонија
 • +389 2 2461 820
 • +389 2 2461 739
 • [email protected]

Запознајте го тимот

Тимот на Европа 92 е тука за да ви помогне со сите ваши потреби за печатење. Ние нудиме комплетен пакет на услуги за печатење, доработка и достава на вашите материјали.

Генeрален Менаџер

 389 33 279 344	
vlatko.dimitrovski@evropa92.com.mk

Влатко Димитровски

Менаџер на производство

 389 33 279 345
elica.dimitrovska@evropa92.com.mk

Елица Димитровска

Асистент менаџер

 389 70 354 702
komercija@evropa92.com.mk

Благојчо Митевски

Раководител на одд. за подготовка и монтажа

 389 76 348 104
podgotovka@evropa92.com.mk

Весна Димитрова

 • ПРАШАЛНИК ЗА МЕРЕЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ

 • ВЕ МОЛИМЕ БИДЕТЕ РЕАЛНИ И ОБЈЕКТИВНИ, ТОА Е ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС!

  Прашање:
  Ниво на задоволство (1-незадоволен; 5-целосно задоволен)