Kërkoni një Ofertë

Kërkoni për një ofertë për

 • Posterë, Afishe, Ngjitëse, Etiketa, Kartolina, Urime, Ftesa dhe të ngjashme
 • Katalog, Revistë, Magazinë, Broshurë, Prospekt, Bllok Reklamimi dhe të ngjashme
 • Libra me kopertinë (të butë) të mbuluar Libra me me kopertinë të fortë
 • Dosje, Qese të reklamimit, kapakë të CD-ve, Hengerë, Flamuj dhe të ngjashme
 • Kalendar tavoline
 • Kalendar tavoline me spirale
 • Kalendari i murit
 • Kalendari muri me tre pjesë
 • Zarfa
 • Mallra blloqesh
77
4705
550

Politikat e kualitetit dhe të sigurisë

Klientët

 • zito
 • zegin
 • zan-mitrev
 • vero
 • tinex
 • sava
 • rade
 • prima
 • nlb
 • merkur
 • kit-go
 • kam
 • ckb-ad-sk
 • granit
 • ading
 • astibo
 • a1
 • mebel-vi
 • Alkaloid
 • Neptun
 • triglav

Çertifikata

 • 3989
 • ISO 9001-1
 • ISO 14001-1
 • ISO 18001-1
 • ISO 20000-1-1
 • ISO 27001-1