Skip to content

Kërkoni një Ofertë

Kërkoni për një ofertë për

  • Posterë, Afishe, Ngjitëse, Etiketa, Kartolina, Urime, Ftesa dhe të ngjashme
  • Katalog, Revistë, Magazinë, Broshurë, Prospekt, Bllok Reklamimi dhe të ngjashme
  • Libra me kopertinë (të butë) të mbuluar Libra me me kopertinë të fortë
  • Dosje, Qese të reklamimit, kapakë të CD-ve, Hengerë, Flamuj dhe të ngjashme
  • Kalendar tavoline
  • Kalendar tavoline me spirale
  • Kalendari i murit
  • Kalendari muri me tre pjesë
  • Zarfa
  • Mallra blloqesh
Kërkoni një Ofertë
Kërkoni një Ofertë
Kërkoni një Ofertë

Πολιτικές ποιότητας και ασφάλειας

Politikat e kualitetit dhe të sigurisë

Klientët

Certifikata ISO Dëshmi për cilësinë në funksionimin e shtypshkronjës EVROPA 92 janë certifikatat e fituara ISO. Kur flasim për cilësinë, nënkuptojmë jo vetëm prodhimin e një produkti cilësor, por cilësinë e shërbimit në tërësi. Marrëdhënia me klientët dhe furnizuesit, kujdesi për sigurinë dhe shëndetin e punonjësve, mbrojtja e informacionit, kujdesi për mjedisin, ndjekja dhe respektimi i rregullativës ligjore...

ISO9001
FSC
ISO14001
iso45001
ISO20001
iso27001
Побарај Понуда
Request an offer
Kërkoni një ofertë
Ζητήστε προσφορά
pobarajponuda