Kontakt

Komente, kritika, pyetje

 • Print house Evropa 92 Dooel
 • l. Krizhevska nr.52 P.F. 72, 2300 Koçani, Maqedoni
 • +389 33 271 444
 • +389 33 279 350
 • evropamk@t-home.mk

 • Zyra e Shkupit
 • Kuzman Josifovski Pitu 24/1/5, 1000 Shkup, Maqedoni
 • +389 2 2461 820
 • +389 2 2461 739
 • evropask@t-home.mk

Njoftohuni me ekipin

Ekipi i Evropës 92 është këtu për t’ju ndihmuar në të gjitha nevojat tuaja për shtypje. Ne ofrojmë një paketë të plotë shërbimesh për shtypjen, përfundimin dhe shpërndarjen e materialeve tuaja.

Menaxher i përgjithshëm

 389 33 279 344	
vlatko.dimitrovski@evropa92.com.mk

Vlatko Dimitrovski

 • +389 33 279 344
 • vlatko.dimitrovski@evropa92.com.mk

Menaxher i prodhimit

 389 33 279 345
elica.dimitrovska@evropa92.com.mk

Elica Dimitrovska

 • +389 33 279 345
 • elica.dimitrovska@evropa92.com.mk

Asistent i menaxherit

 389 70 354 702
komercija@evropa92.com.mk

Blaagojco Mitevski

 • +389 70 354 702
 • komercija@evropa92.com.mk

Kreu i departamentit për përgatitjen dhe instalimin

 389 76 348 104
podgotovka@evropa92.com.mk

Vesna Dimitrova

 • +389 76 348 104
 • podgotovka@evropa92.com.mk

 • CLIENT SATISFACTION MEASUREMENT QUESTIONAIRE

 • PLEASE BE REALISTIC AND OBJECTIVE, IT IS OF BOTH SIDES BEST INTEREST!

  Questions:
  Level of Customer Satisfaction (1 – unsatisfied; 5 - satisfied)